Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Godziszów - sprawdź miejscowy plan gminy Godziszów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Godziszów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Godziszów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Godziszów.

MPZP Godziszów
Mapa MPZP gminy Godziszów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Godziszów. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Godziszowie.

MPZP Godziszów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Godziszów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Godziszów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Godziszowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Godziszów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Godziszów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Godziszów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Godziszów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Godziszowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Godziszowa

0

5 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Godziszów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Godziszów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

10147 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Godziszowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Godziszów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Godziszów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Godziszów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Godziszów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Godziszów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GodziszówXXXVI/206/201825-7-2018
Uchwała nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Godziszów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GodziszówXXXII/185/201826-1-2018
UCHWAŁA Nr XXIX/180/09 RADY GMINY GODZISZÓW z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GodziszówXXIX/180/0930-10-2009
UCHWAŁA Nr XVIII/117/08 RADY GMINY GODZISZÓW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GodziszówXVIII/117/0825-9-2008
UCHWAŁA Nr XI/71/03 RADY GMINY GODZISZÓW z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy GodziszówXI/71/0330-12-2003

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Godziszowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Godziszów odpowiada wójt/burmistrz gminy Godziszów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Godziszów nie obowiązuje, to urząd gminy Godziszów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Godziszowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Godziszów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Godziszów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Godziszowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Godziszów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Godziszów