Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Godziszów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Godziszów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Godziszów.

Mapa Geoportal Godziszów
Mapa z granicą gminy Godziszów

Dane urzędu

Urząd Gminy GodziszówGodziszów Trzeci 121AGodziszów, 23-302

Tel: 15 8710002 wewn. 11

Fax: 15 8711110

E-mail: sekretariat@godziszow.pl

Powiat: janowski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Godziszów: 0605042

Witryna: www.godziszow.pl

Władze lokalne: Wójt Józef Marian ZBYTNIEWSKIsekretariat@godziszow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Godziszowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Godziszów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Godziszów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Godziszowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Godziszowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Godziszowa

Gmina Godziszów w liczbach

Powierzchnia gminy Godziszów*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Godziszów*

5 749 mieszkańców

1626 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Godziszów*

57 mieszkańców na km2

1375 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Godziszów

Geoportal Godziszów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Godziszów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Godziszów.

Dostęp do danych Geoportalu Godziszów

Jak powstał Geoportal gminy Godziszów?

Geoportal Godziszów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Godziszów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Godziszów.

Geoportal Godziszów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Godziszów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Godziszów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Godziszów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Godziszów?

Informacje na Geoportalu Godziszów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Godziszów?

Korzyści z Geoportalu Godziszów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Godziszów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Godziszów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Godziszów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Godziszowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Godziszowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Godziszów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Godziszów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Godziszów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Godziszowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Godziszowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Godziszów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Godziszów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Godziszowie.

  Geoportal gminy Godziszów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Godziszów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Godziszowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Godziszów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Godziszowie.

  W Geoportalu Godziszów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Godziszów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Godziszowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Godziszów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Godziszów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Godziszów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Godziszów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Godziszów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Godziszów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Godziszów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Godziszów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Godziszowie. W Geoportalu gminy Godziszów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Godziszowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Godziszów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Godziszów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Godziszów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Godziszów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Godziszów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Godziszów.

 • Zabytki w gminie Godziszów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Godziszów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Godziszów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Godziszów.

 • Informacje o wyborach w gminie Godziszów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Godziszów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Godziszów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Godziszów dla mieszkańców

Geoportal Godziszów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Godziszów. Na mapie Godziszowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Godziszów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Godziszów. Korzystając z map Geoportalu gminy Godziszów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Godziszów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Godziszów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Godziszów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Mapa lotnisk - strefy oddziaływania lotniska OnGeo.pl

Mapa lotnisk i strefy ograniczeń w serwisie OnGeo.pl

Przejdź do wpisu